Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Köpvillkor

Köpvillkor

Uppdaterade 2021-10-08

OBS!

  • Du behöver ha BankID för att kunna ta del av tjänsten.
  • Vi levererar av medicinska skäl inte hälsoanalys till gravida eller personer under 18 år.

---

LifeComp erbjuder hälsoundersökningar och stöd till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med ett flertal underleverantörer för både provtagning och biomedicinska analyser. För att kunna använda LifeComp som användare så måste du vara över 18 år. Vidare måste du ha och ange: Bank-ID, svenskt personnummer, telefonnummer, e-postadress (för att vi skall kunna hantera remisser m m).

LifeComp förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av e-butiksleverantör eller fel som kan härröras till laboratorium som används för provtagning och analys. LifeComp reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Det går inte att säkert fastställa att man är frisk eller sjuk bara genom att studera blodprov och/eller hälsoenkäter. Vidare finns det möjlighet att resultat av olika anledningar är missvisande eller att de prov som tagits ej ger en rättvisande bild av situationen.

OBS!
Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda via LifeComp. LifeComp och de tjänster som erbjuds via LifeComps partners är inte ett substitut till traditionell sjukvård utan ett komplement.

LifeComp följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Betalning och avgifter
LifeComp kan använda externa betalningstjänster. I detta fall uppvisas de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Frågor m m rörande sådan extern betalningstjänst sker direkt till denna. LifeComp eller extern betlningstjänst kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ.

OBS! Remissens gilitighet (blodprov etc)
Remiss för blodprov är giltig i 3 månader från val av provtagningsställe i systemet. Om användaren inte genomfört blodprovstaging inom denna tid upphör remissen att gälla tillika rätten att utföra blodprov samt erhålla analystjänster m m anknutna till detta inom ramen för köpt tjänst. Observera vidare att blodprovstagning måste genomföras inom 12 månader från köpdatum - oavsett när remiss har skapats.

Ångerrätt
Konsumenter (privatpersoner) har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du som konsument utöva ångerrätten ska du skicka epost till info@lifecomp.se. För kunder som inte är konsumenter finns ingen ångerrätt.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Verkan av utövad ångerrätt (konsument)
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

För kunder som väljer löpande tjänster med rabatt och möjlighet till att frånträda löpande tjänster, såsom abonnemang, och önskar avbryta medlemskapet så ska man maila oss på info@lifecomp.se med information om din beställning (inklusive start datum, ditt namn och orderreferensnummer) betala tillbaka rabatten som aktiverades och ge ett tydligt uttalande om att du vill avbryta avtalet.

Reklamation
Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på support@lifecomp.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.