Screenshot 2018-04-15 23.02.06U-Komponenter – Ett mer övergripande test av urin (Urinprov)

Övergripande test (U-Testremsa) för detektion av:
- acetoacetat
- albumin
- bakterier
- Hb (blod)
- glukos
- leukocyter

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA