Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Triglecyrider – Kontrollerar halten blodfetter! 

Hyperlipidemi, eller det vi till vardags kallar för höga blodfetter, upptäcks sällan utan blodprovtagning och det är vanligt att du inte får någon symptom förrän det faktiskt skapar problem. Du kan alltså inte själv känna att du har höga halter av blodfetter, utan det upptäcks endast vid provtagning vid ex en hälsokontroll. Det är först när det har gått så långt att du kanske drabbas av hjärtinfarkt, eller annan hjärt- kärlsjukdom som du kan förstå att du lider av högt kolesterol, om det inte tagits prover som visat det.

Om du har förhöjda värden av både S-kolesterol och S-triglyceridnivåer i kombination med lågt S-HDL, är det associerat med en ökad risk för Hjärt- och kärlsjukdomar. Patienter med Hjärt- och kärlsjukdomar har mer vanligt förekommande höga halter av blodfetter. Från tidigare studier kunde man konstatera att patienter med höga halter av blodfetter, drabbas tidig av kärlsjukdom. Ökade halter av både S-kolesterol och S-triglycerider kan orsakas av ett flertal olika tillstånd, vilket ofta förekommer t ex vid diabetes, övervikt, låg produktion av sköldkörtelhormon, alvarlig leversjukdom och njursvikt. 

LifeComp vill i tidigt skede, upptäcka faran med höga blodfetter, så att vi kan i god tid hjälpa dig att sänka värdena och därmed minska risken med att du kanske drabbas av hjärtinfarkt, eller annan hjärt- kärlsjukdom.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA