Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Zink – ett mått på ärftlig risk för hjärt och kärlsjukdom

Zink bidrar till en av kroppens allra viktigaste funktioner, såsom ditt immunförsvar då de vita blodkropparna behöver zink för att kunna bildas. Zink fungerar även som en antioxidant för kroppen och skyddar dina muskler vid hård träning eller hårt arbete. Zinkbrist tros därför bidra till försämrad återhämtning efter träning eller hårt arbete samt en ökad bildning av mjölksyra vid kraftig ansträngning.

Zink är nödvändigt för att våra gener ska kunna bilda nya celler. Behovet av zink ökar därför vid all typ av tillväxt t.ex vid längd och muskeltillväxt eller vid graviditet och amning. Brist på zink hos den som tränar sänker prestationsnivån, återhämtningsförmågan samt möjligheten att utveckla sin muskulatur. Zink har en potenshöjande effekt och ökar produktion av sädesvätska vilket i sin tur höjer testosteronhalten.

Zink har här påvisat sig vara effektiv i både förebyggande och i behandlande syfte. Även sårläkning tros kunna förbättras med ett gott intag av zink.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA