Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Magnesium – en mineral i kroppen

Magnesiumbrist brukar som regel uppstå till följd av allmän näringsbrist som kan ses vid ätstörningar, långvariga diaréer, alkholism, tarmsjukdomar med mera. Det kan också uppstå i kombination med en mer generell ämnesomsättningssjukdom, eller sjukdomar i sköldkörteln, eller till följd av föda med mycket fytinsyra  såsom t.ex i nötter, frön, bönor och spannmål. 

Bland i övrigt friska människor är magnesiumbrist ovanligt eftersom magnesiumhalten regleras av njurarna. För att få i sig magnesium kan man äta mat som innehåller magnesium som bland annat samtliga gröna växter samt fisk, mjölk och flera sorters spannmål. Man kan också ta kosttillskott med magnesiumsalter eller vid svårare fall kan magnesium tillföras intravenöst.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA