Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Lipoprotein (a) – ett mått på ärftlig risk för hjärt och kärlsjukdom

Lipoproteiner är komplex mellan protein och någon typ av vattenmolekyl, till exempel kolesterol, fosfol och triglycerider. Molekylerna har extrem låg löslighet i vatten och därför omsluter proteinet molekylerna och gör att komplexet kan lösa sig i vattenbaserade vätskor såsom blod och i lymfkärl. Lipoproteiner brukar därför även kallas "proteinbaserade resväskor".

Lipoproteiner är bland annat ansvariga för transport av triglycerider i blodet, samt reducerar ytspänningen i hålrum för syreupptagning i blodet. För att skilja mellan olika lipoproteiner används ultracentrifugering. HDL är det lipoprotein som har högst densitet, sedan LDL, IDL, VLDL .

Lipoprotein är en riskfaktor för Hjärt –och kärlsjukdom och hjärninfarkt (ischemisk stroke). Lipoprotein-nivån är huvudsakligen ärftligt bestämd och varierar kraftigt mellan individer. Bestämning av Lp(a) kan vara av värde vid hög risk för Hjärt- och kärlsjukdom eller tidig etablerad sådan, särskilt hos individer med ärftlig belastning.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA