Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-LDL - Det onda kolesterolet

I blodet är fett alltid bundet till proteiner. För att kroppen ska kunna transportera fett genom det vattenlösliga blodet så packas fettet in i lipoproteiner som tarmen producerar. Kolesterol transporteras sedan runt i blodet som små blodfettkulor. Dessa är inte lösliga. Det finns två typer av dessa kulor som är viktiga:

* det onda LDL-kolesterolet. LDL-kolesterolet är livsnödvändigt, men det blir farligt när det blir för mycket av det varför man bör eftersträva att ha så låga LDL-kolesterolvärden som möjligt. Övervikt, rökning och dålig kost höjer det onda LDL-kolesterolet. Fysisk träning sänker det onda LDL-kolesterolet.

* det goda HDL-kolesterolet. Nyare forskning har visat att det höga HDL-kolesterolet är den viktigaste faktorn, varför det är bra att ha så höga HDL-kolesterolvärden som möjligt.

En faktor som numer anses allt viktigare och som man brukar ta hänsyn till är balansen (kvoten) av kolesterol: Totalkolesterolet/HDL, dvs (LHL + HDL)/HDL.

​I samband med hjärt- och kärlsjukdomar brukar man tala om det metabola syndromet, vilket kännetecknas med högt blodtryck, insulinresistens och defekta blodfetter (dvs för höga eller låga kolesterolvärden). LifeComp mäter därför både S-kolesterol, S-LDL och S-HDL  samt även S-LDL-/HDL-kolesterol kvot (totalkolesterolet/HDL) i syfte att i god tid upptäcka värden som ökar risken att på sikt få problem med Hjärt- och Kärlsjukdomar.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA