Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Kalium – Visar hur mycket salt det finns i blodet
 
Kalium finns i alla kroppsvätskor. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler, speciellt för muskelcellerna som finns till exempel i hjärtat. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Ungefär två procent av kroppens totala mängd av kalium finns i vätskor utanför cellerna. Kaliumhalten mäts i den vätska som finns runt omkring blodkropparna. Det som undersöks är koncentrationen av kaliumjoner. Hur mycket kalium som finns i blodet regleras av flera olika saker.

Kalium finns i mat och mest kalium finns det i frukt, grönsaker, kött och fisk.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA