Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Järn, Järnhalten i blodet

Järn är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillverka proteinet hemoglobin (Hb) som transporterar syre i blodet. Lågt järninnehåll i kroppen utvecklar på sikt lågt blodvärde, anemi. Allmänna anemisymtom är trötthet, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga, hjärtklappning, andfåddhet, huvudvärk och öronsusningar. En orsak till järnbrist kan vara menstruationsblödningar. En annan förklaring på järnbrist kan vissa gånger vara blödningar i magtarmkanalen. Avföringen kan då bli mörk eller svart.

Järn tas upp från mat i tarmen, därifrån transporteras järnet ut i blodet och vidare till benmärgen där hemoglobinet (proteinet) bildas i de röda blodkropparna.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA