Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Fosfat– calciumomsättningsrubbningar och njursjukdom

I naturen finns fosfor inte i fri form (undantag vissa meteoriter) utan i huvudsak bundet till syre som fosfat. Grundämnet ingår i ca 200 olika mineral och är nödvändigt för både växter och djur. Av de ca 15 mineraler som vi har i kroppen har vi mest av kalcium och därefter fosfor. Fosfor ingår i varje cell i vår kropp och spelar en central roll för många av kroppens mest grundläggande funktioner. 

Fosfor i form av fosfater är liksom kol, syre, väte och kväve ett nödvändigt grundämne för alla levande organismer. De viktigaste biologiska funktionerna kan sägas vara:
(a) att förmedla energilagring genom mer eller mindre energirika fosfat,
(b) att därmed att lagra och förmedla ärftlig biologisk information,
(c) att vara komponent i biologiska buffertsystem,

Läs mer på Aleris Medilab


TILLBAKA