Screenshot 2018-04-15 23.02.06S-Folsyra, Folat  en viktig faktor för tillväxt av röda blodkroppar

Folsyra är en viktig faktor för tillväxt för att de röda blodkropparna ska bildas och är en förutsättning för en normal celldelning. Brist på Folat visar oftast på brist av Vitamin B12, även vid njursvikt. Folsyrabrist kan liksom vitamin B12 kan möjligen öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Vitamin B12 och järn behövs för att bilda hemoglobin (ett protein som finns i röda blodkroppar).

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA