Screenshot 2018-04-15 23.02.06BLODBRIST/ANEMI PROVER

S-Ferritin är ett  globulärt proteinkomplex bestående av 24 protein-subenheter som utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Ferritinmätningar utförs vanligtvis för bedömning av en patients järndepåer i kroppen, till exempel hos blodgivare,  där kroppens naturliga reglering av järnupptag inte fungerar. Mätning av koncentrationen av ferritin i blodet kan även ge värdefull information vid vissa tumörsjukdomar samt leverskador.

Läs mer på Aleris Medialab

TILLBAKA