Screenshot 2018-04-15 23.02.06


S-ASAT – Ett mått av flera i hur din lever mår

S-ASAT ”Aspartataminotransferas” är ett enzym som förekommer framför allt i lever, hjärta och skelettmuskler. Vid cellskada i dessa organ stiger halten av ASAT i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.

Vid mätningen av mängden ASAT används antingen blodserum (S-ASAT) eller blodplasma
(P-ASAT). S-ASAT är ett av de blodprov som tas vid misstanke om en leversjukdom. Tillsammans med andra prov, t.ex. S-ALAT, S-GT och S-ALP, ger det en bild av hur levern mår.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA