Screenshot 2018-04-15 23.02.06fS-Insulin – Mäter insulinproduktionen

Detta blodprov visar hur mycket insulin kroppen klarar att producera när man får diagnosen diabetes typ 2.

Diabetes typ 2 kan vara reversibelt även utan ändrad diet om kroppen har tillräckligt stor insulinproduktion.

Läs mer på Aleris Medilab

TILLBAKA