Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Våra analyspaket

Enkätanalys + Blodanalys mm + Systematik = Hög tillförlitlighet!

Hälsoanalys - Standard
Paketpris: 1 390 kr
(paketrabatt 495 kr)


Standardpaketet ger en betydligt bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården för en patient som inte har någon specifik sjukdom. Standard-paketet täcker in större delen av kroppen och dess funktioner.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.Del 1 - Enkätanalys
Styckepris 495 kr

Ca 200 enkätfrågor inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor
- Miljö

Läs mer om Enkätanalysen här >>Del 2 - Blodanalys
Styckepris 1 390 kr

40 st blodvärden, där vi analyserar:
- blodets innehåll
- inflammation
- diabetes
- sköldkörtlar
- njurar
- lever
- risk för hjärt & kärlsjukdomar
- blodtryck

- PSA Prostatatest  + 250 kr 


Läs mer om Blodanalysen här >>

Blod- och urinanalys görs tillsammans med partners såsom Synlab och Unilabs m fl, dvs samma provtagningsställen som vården i Sverige använder.Del 3 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan

Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

Hälsoanalys - Premium
Paketpris: 3 490 kr
(paketrabatt 495 kr)

Premium-paketet utgår från Standard-paketet men ger tillägg i form av analys av sköldkörtelns funktion, vitamin D, mineraler samt en fördjupning inom övriga områden. Dessutom görs också analys av urinprov. Premium-paketet har helt enkelt en stabilare bas för våra analysalgoritmer.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.


Tillkommande delar i Premiumpaketet:

Del 1 - Enkätanalys
Styckepris 495 kr

Samma som Standardpaketet.
Läs mer om Enkätanalysen här >>Del 2 - Blod- och urinanalys
Styckepris 3 490 kr

Samma som i Standardpaketet
+ ytterligare

23 (63 totalt) 
st blodvärden, med fördjupad analys, samt analys av:
- bukspottkörtel
- urin
- mineraler
- hormoner


- PSA Prostatatest  + 250 kr 

Urinanalys 
6 st urinmarkörer, för detektion av:
- glukos
- albumin
- Hb (blod)
- leukocyter
- ketoner
- bakterier


Läs mer om Blod- och  urinanalysen här >>

Blod- och urinanalys görs tillsammans med partners såsom Synlab och Unilabs m fl, dvs samma provtagningsställen som vården i Sverige använder.Del 3 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan

 

Hälsoanalys - Platinum
Paketpris: 6 790 kr
(paketrabatt 1 334 kr)

Platinum-paketet utgår från Premium-paketet med ytterligare fördjupning och riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom sett till blodproverna. Platinum-paketet innehåller också en kroppsanalys med InBody-mätning av bland annat kroppsfett och muskelmassa med hjälp av avancerad teknik, inklusive mätning av det viktiga bukfettet; samt även Spirometeri för mätning av lungfunktion. Samt en slutlig personlig genomgång av Anlysrapporten tillsammans med dig.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.

Tillkommande delar i Platinumpaketet:

Del 1 - Enkätanalys
Styckepris 495 kr

Samma som Standardpaketet.
Läs mer om Enkätanalysen här >>Del 2 - Blod- och urinanalys
Styckepris  5 790 kr

Samma som i Premiumpaketet
+ ytterligare

5 (68 totalt)
st blodvärden med fördjupad analys, samt specialanalys av:
- metabolism och hormonella system


PSA Prostatatest (man)
Ingår utan extra kostnad vid önskemål.
Styckepris 250 kr


Urinanalys 
Samma som i Premiumpaketet

Läs mer om Blod- och  urinanalysen här >>Del 3 - Kroppsanalys med InBody
495 kr
InBody-mätning av kroppsfett, muskelmassa mm med avancerad teknik, inklusive mätning av det viktiga bukfettet.

Läs mer om Kroppsanalysen här >>


Del 4 - Mätning av lungfunktion (Spirometri)
695 kr
Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer, som är en mätare du blåser i. Spirometri används bland annat för att kontrollera risk för astma och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.


Del 5 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan


Del 6 - Personlig genomgång av resultat och Analysrapport

399 kr
Efter att du har fått din Analysrapport får du möjlighet till en personlig genomgång av dina resultat - vad de betyder för dig och den bästa vägen framåt mot en bättre hälsa.

Om du redan har köpt för att ge bort kan du också ladda ned ett gåvobevis här >>
 

Om paketen

Fristående enkäter respektive blodprov i sig är var för sig av värde för att utvärdera en persons hälsa. Det är dock vår bedömning att det är när man kombinerar en djup Enkätanalys med en bred systematisk analys av blodprover, och helst även en mätning av kroppssammansättning, som man får ett tillräckligt underlag för att göra en helhetsanalys med bästa möjliga tillförlitlighet (mäter genom bioimpedans bland annat kroppsfett och muskelmassa. Dessutom är det av vikt att analysprocessen är systematisk och konsekvent för att man ska kunna jämföra sina personliga analysresultat över tid. De enskilda värden som framkommer vid exempelvis blodprov är i sig ofta inte tillräckliga för att tillåta säkra slutsatser, utan det är framförallt i trendkurvor och i samlade analyser man kan fånga upp och åtgärda en negativ utveckling - innan man blir sjuk.

Våra läkare och blodanalytiker har sammanställt tre olika paket – som alla bör ge en god bild av din nuvarande hälsostatus och vad som du i första hand bör göra för att förbättra din hälsa. Alla tre paket ger en både bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården för en patient som inte har speciella behov på grund av någon specifik sjukdom. Inhämtade analysunderlag i form av enkät och blodprover såväl som den analysrapport som lämnas torde också vara mer omfattande än vad som förekommer i vanliga hälsoundersökningar inom företagshälsan. Såvitt vi vet finns det ingen mer omfattande och avancerad algoritmbaserade analys i världen.

LifeComps Hälsoenkätanalys är densamma i alla tre paket. Det som skiljer paketen åt är främst mängden av olika biomarkörer för analys. Standard-paketet täcker in större delen av kroppen och dess funktioner. Premium-paketet ger tillägg i form av analys av sköldkörtelns funktion, vitamin D, mineraler samt en fördjupning inom de andra områdena, samt att också en analys av urinprov görs. Sammantaget ger det en något bredare analys och förstärkt bas för våra analysalgoritmer. Platinum-paketet utgår från Premiumpaketet och ger ytterligare fördjupning samt utvärdering av fler riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Platinum-paketet innehåller också en mätning av kroppssammansättning - bland annat kroppsfett inklusive det viktiga bukfettet, muskelmassa och målvikt - med hjälp av avancerad teknik (impedansmätning med InBody); samt Spirometri. Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer, som är en mätare du blåser i. Spirometri används bland annat för att kontrollera risk för astma och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Vi rekommenderar att du minst väljer Premium-paketet första gången för att få en bra utgångspunkt. Om allt ser bra ut kan det räcka med ett enklare paket nästa gång - eller kanske att vissa specifika värden följs upp kvartalsvis. Alla paket har dock samma höga kvalitetsnivå på analyserna av de ingående blodmarkörerna. Observera dock att om du väljer mindre omfattande paket så innebär det att sambanden blir svagare i den kombinerade analysen, eftersom alla prover inte ingår.