Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Våra analyspaket

Enkätanalys + Blodanalys m.m. + Systematik = Hög tillförlitlighet!

Pris: 495 kr

Hälsoanalys Digital bygger på omfattande data från djupenkät och onlinebaserade funktionstest. Även om det är LifeComps basanalys, ger den normalt en både bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer vid ett normalt besök i sjukvården eller företagshälsan för en person som inte har någon specifik sjukdom.

Alla analyspaket bygger på en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare. Observera dock att analysen inte ställer en medicinsk diagnos eller motsvarande.

Produktblad >>Del 1 - Enkätanalys
och Funktionstest

Styckepris 495 kr

Algoritmbaserad Analys utifrån ca 200 noggrant utvalda enkätfrågor och funktionstest online inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor
- Miljö

Läs mer om Enkätanalysen här >>Del 2 - Analysrapport
med
anpassad handlingsplan

Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en omfattande Analysrapport. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och våra prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

Om du efter leverans av din hälsoanalys skulle vilja uppgradera med Blodprover - kan du göra detta i efterskott för 995 kronor för 40 blodvärden.

Paketpris:
1 390 kr

(paketrabatt 95 kr)


Standardpaketet - som utgår från Hälsoanalys Digital och lägger till omfattande blodprovstagning - ger en betydligt bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården eller företagshälsan för en person som inte har någon specifik sjukdom. Standardpaketet täcker in större delen av kroppen och dess funktioner.


Del 1 - Enkätanalys
och Funktionstest

Styckepris 495 kr
Samma som
Hälsanalys Digital.Del 2 - Blodanalys
Styckepris 1 390 kr

40 st blodvärden, där vi analyserar:
- blodets innehåll
- inflammation
- diabetes
- sköldkörtel
- njurar
- lever
- risk för hjärt & kärlsjukdomar
- blodtryck

PSA Prostatatest 
(+ 250 kr) 


Läs mer om Blodanalysen här >>

Blod- och urinanalys görs tillsammans med partners såsom Synlab och Unilabs m fl, dvs samma provtagningsställen som vården i Sverige använder.Del 3 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan

Paketpris: 3 490 kr
(paketrabatt 495 kr)

Premium-paketet utgår från Standard-paketet men ger tillägg i form av analys av sköldkörtelns funktion, vitamin D, mineraler samt en fördjupning inom övriga områden. Dessutom görs också analys av urinprov. Premium-paketet har helt enkelt en stabilare bas för våra analysalgoritmer.


Del 1 - Enkätanalys och Funktionstest
Styckepris 495 kr
Samma som
Hälsanalys Digital.Del 2 - Blod- och urinanalys
Styckepris 3 490 kr
Samma som i Standardpaketet
+ ytterligare

23 (63 totalt) 
st blodvärden, med fördjupad analys, samt analys av:
- bukspottkörtel
- urin
- mineraler
- hormoner


PSA Prostatatest 
(+ 250 kr) 


Urinanalys 
6 st urinmarkörer, för detektion av:
- glukos
- albumin
- Hb (blod)
- leukocyter
- ketoner
- bakterierDel 3 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan

Paketpris:
6 790 kr

(paketrabatt 1 334 kr)

Platinum-paketet utgår från Premium-paketet med ytterligare fördjupning och riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom sett till blodproverna. Platinum-paketet innehåller också en kroppsanalys med InBody-mätning av bland annat kroppsfett och muskelmassa med hjälp av avancerad teknik, inklusive mätning av det viktiga bukfettet;  samt Spirometeri för mätning av lungfunktion. Dessutom ingår en personlig genomgång av Anlysrapporten tillsammans med dig.


Del 1 - Enkätanalys och Funktionstest
Styckepris 495 kr
Samma som
Hälsanalys Digital.Del 2 - Blod- och urinanalys
Styckepris  5 790 kr
Samma som i Premiumpaketet
+ ytterligare

5 (68 totalt)
st blodvärden med fördjupad analys, samt specialanalys av:
- metabolism och hormonella system


PSA Prostatatest (man)
Ingår utan extra kostnad vid önskemål.
Styckepris 250 kr


Urinanalys 
Samma som i Premiumpaketet


Del 3 - Kroppsanalys med InBody
495 kr
InBody-mätning av kroppsfett, muskelmassa m.m. med avancerad teknik, inklusive mätning av det viktiga bukfettet.

Läs mer om Kroppsanalysen här >>


Del 4 - Mätning av lungfunktion (Spirometri)
695 kr
Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer, som är en mätare du blåser i. Spirometri används bland annat för att kontrollera risk för astma och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.


Del 5 - Analysrapport
(ca 50 sidor) med
anpassad handlingsplan


Del 6 - Personlig genomgång av resultat och Analysrapport

399 kr
Efter att du har fått din Analysrapport får du möjlighet till en personlig genomgång av dina resultat - vad de betyder för dig och vad LIfeComp anser är din bästa väg mot en bättre hälsa.

Om du vill ge bort gåvan av ett längre och friskare liv i present - kan du ladda ned ett gåvobevis här >>
 

Om paketen

Fristående enkäter respektive blodprov i sig är var för sig av värde för att utvärdera din hälsa. Det är dock vår bedömning att det är när man kombinerar en djup enkätanalys och funktionstester, med en bred systematisk analys av blodprover, och helst även en mätning av kroppssammansättning, som man får ett tillräckligt underlag för att göra en helhetsanalys med bästa möjliga tillförlitlighet. Dessutom är det av vikt att analysprocessen är systematisk och konsekvent för att man ska kunna jämföra sina personliga analysresultat över tid. De enskilda värden som framkommer vid exempelvis blodprov är i sig ofta inte tillräckliga för att tillåta säkra slutsatser, utan det är framförallt i trendkurvor och i samlade analyser du kan fånga upp och åtgärda en negativ utveckling - innan man blir sjuk.


Våra läkare och blodanalytiker har sammanställt fyra olika paket – som alla bör ge en god bild av din nuvarande hälsostatus och vad som du i första hand bör göra för att förbättra din hälsa. Alla paket ger en både bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården såväl som blodprovsbaserade hälsoundersökningar för en patient som inte har speciella behov på grund av någon specifik sjukdom. Såvitt vi vet finns det ingen mer omfattande och avancerad algoritmbaserad analys i världen.


Enkätanalys och Funktionstest är de samma i alla paket. Det som skiljer paketen åt är främst mängden av olika biomarkörer för analys. Standard-paketet täcker in större delen av kroppen och dess funktioner. Premium-paketet ger tillägg i form av analys av sköldkörtelns funktion, vitamin D, mineraler samt en fördjupning inom de andra områdena, samt att också en analys av urinprov görs. Sammantaget ger det en något bredare analys och förstärkt bas för våra analysalgoritmer. Platinum-paketet utgår från Premiumpaketet och ger ytterligare fördjupning samt utvärdering av fler riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Platinum-paketet innehåller också en mätning av kroppssammansättning - bland annat kroppsfett inklusive det viktiga bukfettet, muskelmassa och målvikt - med hjälp av avancerad teknik (impedansmätning med InBody); samt Spirometri. Spirometri är en undersökning av hur dina lungor fungerar. Den utförs med hjälp av en så kallad spirometer, som är en mätare du blåser i. Spirometri används bland annat för att kontrollera risk för astma och KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.


Vi rekommenderar att du minst väljer Premium-paketet första gången för att få en bra utgångspunkt. Om allt ser bra ut kan det räcka med ett enklare paket nästa gång - eller kanske att vissa specifika värden följs upp kvartalsvis. Alla paket har dock samma höga kvalitetsnivå på analyserna av de ingående blodmarkörerna. Observera dock att om du väljer mindre omfattande paket så innebär det att sambanden blir svagare i den kombinerade analysen, eftersom alla prover inte ingår.


Som instegsalternativ finns också Digital-paketet. Det är en helt onlinebaserad analys som innehåller samma delar och kvalitet som ett Standard-paket - men utan blodprover. Detta kan vara ett bra alternativ för företag eller för den som exempelvis halvårsvis göra en mindre uppföljning.


 


 

             92  av 100 användare:           Anser att de fått värdefull information.
75  av 100 användare:           Har redan förändrat sin livsstil som resultat.
 92  av 100 användare:           Rekommenderar LifeComps hälsoanalyser.