Screenshot 2018-04-15 23.02.06

Hälsoanalys - Standard

Pris:
1 390 kr
Antal:
Till Kassan >>   |   Fortsätt handla >>


Paketrabatt: 495 kr

Standardpaketet ger en betydligt bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården för en patient som inte har någon specifik sjukdom. Standard-paketet täcker in större delen av kroppen och dess funktioner.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.


Del 1 - Enkätanalys
Ordinarie styckepris: 495 kr

Ca 200 enkätfrågor inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor
- Miljö

Del 2 - Blodanalys
Ordinarie styckepris: 1 390 kr

39 st blodvärden, där vi analyserar:
- blodets innehåll
- inflammation
- diabetes
- sköldkörtlar
- njurar
- lever
- risk för hjärt & kärlsjukdomar
- bukspottkörtel
- blodtryck

Blod- och urinanalys görs tillsammans med partners såsom Synlab och Unilabs m fl, dvs samma provtagningsställen som vården i Sverige använder.


Del 3 - Analysrapport (ca 50 sidor) med anpassad handlingsplan

Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

OBS! Du behöver ha BankID för att kunna ta del av tjänsten.