Screenshot 2018-04-15 23.02.06

Hälsoanalys - Premium

Pris:
3 490 kr
Antal:
Till Kassan >>   |   Fortsätt handla >>


Paketrabatt: 495 kr

Premium-paketet utgår från Standard-paketet men ger tillägg i form av analys av sköldkörtelns funktion, vitamin D, mineraler samt en fördjupning inom övriga områden. Dessutom görs också analys av urinprov. Premium-paketet har helt enkelt en stabilare bas för våra analysalgoritmer.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.


Del 1 - Enkätanalys
Ordinarie styckepris: 495 kr

Ca 200 enkätfrågor inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor
- Miljö

Del 2 - Blod- och urinanalys
Ordinarie styckepris: 3 490 kr

62 st blodvärden, där vi analyserar:
- blodets innehåll
- inflammation
- diabetes
- sköldkörtlar
- njurar
- lever
- risk för hjärt & kärlsjukdomar
- bukspottkörtel
- blodtryck
- urin
- mineraler
- hormoner

Urinanalys 
6 st urinmarkörer
, för detektion av:
- glukos
- albumin
- Hb (blod)
- leukocyter
- ketoner
- bakterier

Blod- och urinanalys görs tillsammans med partners såsom Synlab och Unilabs m fl, dvs samma provtagningsställen som vården i Sverige använder.


Del 3 - Analysrapport (ca 50 sidor) med anpassad handlingsplan

Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

OBS! Du behöver ha BankID för att kunna ta del av tjänsten.