Screenshot 2018-04-15 23.02.06

Hälsoanalys - Enkätanalys

Pris:
495 kr
Antal:
Till kassan >>   |   Fortsätt handla >> 


Algoritmbaserad Analys utifrån ca 200 noggrant utvalda enkätfrågor inom 4 områden:
 
  • Fysisk hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Levnadsvanor
  • Miljö


Inkluderar Analysrapport (ca 25 sidor) med anpassad handlingsplan

Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 25 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

OBS! Enkätanalysen beaktar EJ blodprov, urinprov mm som del av analysunderlaget. Enkätanalysen ger på egen hand en grundläggande subjektiv bild av din hälsa, men vi rekommenderar dig att inkludera blodprov mm i analysunderlaget för en mer heltäckande och tillförlitlig bild. Analyspaketen Standard, Premium och Platinum inkluderar både Enkät och Blodprover i analysunderlaget (Platinum även mätning av kroppssammansättning via InBody-maskin samt mätning av lungfunktion via Spirometer). Observera också att det krävs att du har BankID för att ta del av tjänsten.