Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Erbjudande Småföretagarna

Gör en hälsoanalys idag

Använd dig av rabattkoden SFR vid beställning för 25 % rabatt på alla våra hälsoanalyser.  


Friskare helt enkelt
Efter en noggrann urvalsprocess från Småföretagarnas Riksförbund föll valet på LifeComps moderna algoritmbaserade hälsoanalys som medlemmarnas förmån inom förebyggande hälsa- och hälsoanalys. 

Som småföretagare är det extra sårbart för verksamheten om man blir sjuk, kanske stannar den av helt. LifeComp hjälper dig att upptäcka hälsoproblem i tid och ger dig sedan stöd till ett friskare liv – du ska helt enkelt vara frisk istället för att hantera symptomen när du redan blivit sjuk.

I dessa coronatider har vi valt att kostnadsfritt erbjuda covid-19 antikroppstest (ord.pris 750 kr) i alla våra hälsoanalyser med blodprover. Finns antikroppar innebär det betdligt mindre risk att bli smittad eller smitta andra - en trygghet för dina kunder och en möjighet att bedriva verksamhet tillsammans på arbetsplatsen. Hälsoanalysen kan också svara på om du tillhör en riskgrupp eller ligger nära gränsen. Ta ditt covid-19 antikroppstest för trygg samvaro med arbetskamrater, familj och vänner.

Blodprov och antikroppstest kan endast göras på våra anslutna provtagningsställen.
Våra anslutna provtagningsställen hittar du här.


Beställ här! 

Marknadens bästa
hälsoanalys!


Ett samarbete mellan
Småföretagarnas Riksförbund och LifeComp
Vad ingår?
LifeComp har flera olika Hälsoanalyser. Antalet blodvärden skiljer sig mellan de olika paketen. Analysen är baserad på algoritmer - under översyn av läkare.
  • Enkätanalys
Över 200 enkätfrågor inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor                                         
Miljö
  • Funktionstest online
Rörelseförmåga
  • Blodanalys
(ingår ej i Hälsoanalys Digital)
Minst 40 st blodvärden där vi bl.a. analyserar:
- Blodets innehåll
- Inflammation
- Diabetes
- Sköldkörtlar
- Njurar
- Lever
- Risk för hjärt & kärlsjukdomar
- Blodtryck
  • 'Analysrapport (50 sidor) med anpassad handlingsplan
​​​​​​​Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

Företagshälsa

Det finns stora vinster att hämta även genom små proaktiva åtgärder för en friskare och nöjdare personal, bland annat:
 

1.  Kostnadsbesparingar för sjukfrånvaro och sjuknärvaro
2.  Employer branding, Hållbarhet och Goodwill - ett mer attraktivt företag
3.  Regelefterlevnad med Arbetsmiljölagen


Förbättrad hälsa och därmed mindre sjukfrånvaro och sjuknärvaro leder till ökad produktivitet - en förutsättning för ett effektivt och framgångsrikt företagande.

Kostnaderna för sjukfrånvaro och sjuknärvaro är enorma. Sjukfrånvaron har i Sverige ökat med över 70 procent sedan 2010 och kostnaderna uppskattas till över 50 miljarder per å r. Till detta kommer den s.k. sjuknärvaron, som beräknas kosta minst lika mycket – personer med stress och annan ohälsa som ändå jobbar.

Som företag är det av vikt ta ett helhetsgrepp om hälsan i företaget. Om du har över 10 anställda kan du beställa en företagsrapport baserad på individuella resultaten. De individuella resultaten är anonymiserade. 
Läs mer om Kostnadsbesparingar, Employer Branding och Regelefterlevnad (öppnas i ett nytt fönster)  >>

eller kontakta oss på
foretag@lifecomp.se så berättar vi mer

Vi kan också på förhand beräkna den förväntade vinsten för just Ditt företag i vårt forskningsbaserade kalkylverktyg.

 

Företagsrapport
  • Analysrapport med anpassad handlingsplan
Företagsrapporten är baserad på aggreggerad data från era anställdas resultat. Företagsrapporten är indelad i två delar - Hälsa och Arbetsmiljö. I rapporten får ni en sammanställning över företagets hälsa och arbetmiljö med anpassad handlingsplan. 
  • Presenation av rapport 
Ni som arbetsgivare får en presentation av rapporten av HR på LifeComp.