LifeComp_logo22_-horisontell
Erbjudande Småföretagarna

Gör en hälsoanalys idag

Använd dig av rabattkoden SFR vid beställning för 25 % rabatt på alla våra hälsoanalyser.  


Friskare helt enkelt
Efter en noggrann urvalsprocess från Småföretagarnas Riksförbund föll valet på LifeComps moderna algoritm-baserade hälsoanalys som medlemmarnas förmån inom förebyggande hälsa- och hälsoanalys. 

Som småföretagare är det extra sårbart för verksamheten om man blir sjuk, kanske stannar den av helt. LifeComp hjälper dig att upptäcka hälsoproblem i tid och ger dig sedan stöd till ett friskare liv – du ska helt enkelt vara frisk istället för att hantera symptomen när du redan blivit sjuk.

Våra anslutna provtagningsställen hittar du här.

(Vid beställning - ange rabattkod:  SFR )

Marknadens bästa
hälsoanalys!


Ett samarbete mellan
Småföretagarnas Riksförbund och LifeComp
Vad ingår?
LifeComp har flera olika Hälsoanalyser. Antalet blodvärden skiljer sig mellan de olika paketen. Analysen är baserad på algoritmer - under översyn av läkare.
  • Enkätanalys
Över 200 enkätfrågor inom 4 områden:
- Fysisk hälsa
- Psykisk hälsa
- Levnadsvanor                                         
Miljö
  • Funktionstest online
- Rörelseförmåga
- Hörseltest
  • Blodanalys
(ingår ej i Hälsoanalys Digital)
Minst 40 st blodvärden där vi bl.a. analyserar:
- Blodets innehåll
- Inflammation
- Diabetes
- Sköldkörtlar
- Njurar
- Lever
- Risk för hjärt & kärlsjukdomar
- Blodtryck
  • 'Analysrapport (50 sidor) med anpassad handlingsplan
Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.

Företagshälsa

Det finns stora vinster att hämta även genom små proaktiva åtgärder för en friskare och nöjdare personal, bland annat:
 

1.  Kostnadsbesparingar för sjukfrånvaro och sjuknärvaro
2.  Employer branding, Hållbarhet och Goodwill - ett mer attraktivt företag
3.  Regelefterlevnad med Arbetsmiljölagen


Förbättrad hälsa och därmed mindre sjukfrånvaro och sjuknärvaro leder till ökad produktivitet - en förutsättning för ett effektivt och framgångsrikt företagande.

Kostnaderna för sjukfrånvaro och sjuknärvaro är enorma. Sjukfrånvaron har i Sverige ökat med över 70 procent sedan 2010 och kostnaderna uppskattas till över 50 miljarder per å r. Till detta kommer den s.k. sjuknärvaron, som beräknas kosta minst lika mycket – personer med stress och annan ohälsa som ändå jobbar.

Som företag är det av vikt ta ett helhetsgrepp om hälsan i företaget. Om du har över 10 anställda kan du beställa en företagsrapport baserad på individuella resultaten. De individuella resultaten är anonymiserade. 
Läs mer om Kostnadsbesparingar, Employer Branding och Regelefterlevnad (öppnas i ett nytt fönster)  >>

eller kontakta oss på
foretag@lifecomp.se så berättar vi mer

Vi kan också på förhand beräkna den förväntade vinsten för just Ditt företag i vårt forskningsbaserade kalkylverktyg.

 

Företagsrapport
  • Analysrapport med anpassad handlingsplan
Företagsrapporten är baserad på aggreggerad data från era anställdas resultat. Företagsrapporten är indelad i två delar - Hälsa och Arbetsmiljö. I rapporten får ni en sammanställning över företagets hälsa och arbetmiljö med anpassad handlingsplan. 
  • Presenation av rapport 
Ni som arbetsgivare får en presentation av rapporten av HR på LifeComp (minst 10 personer).