Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Så fungerar det!

En intelligent analys av nuläget
- följt av anpassat stöd för praktisk hälsoförbättring.

LifeComp håller koll på din hälsa genom en kombination av bland annat en vetenskapligt utformad djupenkät och en omfattande blodanalys – till samma pris som ett tandläkarbesök. Resultaten analyseras med hjälp av en avancerade läkarstödda algoritmer och presenteras sedan på ett tydligt grafiskt sätt som alla kan förstå. Analysrapporten du får är på över 50 sidor totalt, men det räcker med att du läser de första sidorna för att få en tillräcklig överblick över din hälsostatus och vad du bör ta itu med. Företag får också sin egen handlingsorienterade analysrapport.
 
När din nulägesstatus är presenterad, får du genom din personliga sida MyLifeComp: dels löpande stöd för beslut och motivation, dels ett anpassat utbud av tjänster och produkter, för att förbättra din hälsa.
 
Beslutsstöd och motivation sker genom tydliga grafiska översikter av nuläge och hälsoutveckling, tillsammans med nydanande spelbaserade motivationsverktyg (gamification) som gör att du får den där extra knuffen som faktiskt förbättrar din hälsa i praktiken.

Parallellt med nulägesstatus, beslutsstöd och motivation, får du också tillgång till ett utbud av tjänster och produkter anpassat efter din personliga hälsoprofil.

LifeComp samarbetar med olika utvalda aktörer inom främst friskvård men också vanlig hälsovård och evidensbaserad hälsovård utifrån alternativa medicinska traditioner. Från specialistläkare och program för stresshantering online, till kostrådgivning, personliga tränare, yoga, ögon-/munhälsa, kosttillskott, utbildningar i mindfulness mm.

Vid behov kommer vi att kontakta dig personligen och lotsa dig vidare.Våra Analyspaket >>

Ladda ned Produktfoldern >>

 

Så här gör du!   (det är enkelt)

Efter att du (1) beställt ditt analyspaket här får du en orderbekräftelse och därefter inom kort e-post från oss med anvisningar kring det du behöver veta. Därefter loggar du som användare in på din egen sida - MyLifeComp - med hjälp av mobilt BankID. MyLifeComp är din egen personliga sida som ingen annan har tillgång till. För att kunna hålla högsta nivå på din integritet och sekretess kräver vi BankID för inloggning. I MyLifeComp finns allt som har med din personliga hälsoprofil samlat - såsom analysresultat, anvisningar för ej ännu utförda tester, individanpassade resurser för din hälsoförbättring mm.

Företag som köper paket till sina anställda får en värdefull översikt över den sammanlagda hälsostatusen på företaget och förslag på vad företaget bör göra, men får av integritetsskäl aldrig ta del av resultat på individnivå. Företagspaketen anpassas också för att kunna ingå som en del av ett arbetsmiljöarbete anpassat till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete.

Första gången du kommer in i MyLifeComp kommer du att mötas av mer information om hur du går tillväga för att: (2) dels fylla i hälsoenkäten, (3) dels göra blodprovet hos någon av våra provtagningspartners via drop-in eller tidsbokning, se provtagningsställen. (Observera att du måste göra ditt blodprov inom 3 månader från köpet.)

(4) Inom ca 14 dagar (din rapport genomgår också i regel en manuell kvalitetssäkring från läkare) får du resultatet av båda analyserna tillsammans med tydliga förslag på livsstilsförbättring anpassat till dina svar och blodprovsresultat. Resultatet presenteras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt, men med möjlighet att fördjupa sig i resultaten för den som önskar det. Vi arbetar med vår Livskompass som bas, där du får en översikt av din nuvarande hälsostatus utifrån fyra områden: Fysisk hälsa, Psykiskt hälsa, Levnadsvanor, och Miljö. I fördjupningen kan du jämföra dina resultat med referensvärden baserade på den svenska befolkningen.

I MyLifeComp kommer du även att få:
förslag på åtgärder som du bör prioritera utifrån din hälsostatus;
- testsvar baserade på din data från olika externa etablerade specialtest runt om i världen, t ex SCORE för prevention av hjärt-/kärlsjukdom via The European Society of Cardiology.
- anpassade erbjudanden från olika samarbetspartners till LifeComp som kan hjälpa dig förbättra din hälsa om du så önskar;
- samt över tid tillgång till olika motiverande verktyg för att lyckas med en faktiskt förändring till det bättre.


Om något allvarligt framkommer i analysen kontaktar alltid våra läkare dig personligen.

Våra Analyspaket >>