Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Så fungerar det!

En intelligent analys av nuläget
- följt av individanpassat stöd för praktisk hälsoförbättring.

LifeComp hjälper dig att hålla koll på din hälsa genom en kombination flera informationskällor såsom vetenskapligt utformade djupenkäter och omfattande blodanalyser. Resultaten analyseras med hjälp av avancerade algoritmer och presenteras sedan på ett tydligt grafiskt sätt som alla kan förstå. Analysrapporten du får är normalt på över 50 sidor, men det räcker med att du läser de första sidorna för att få en tillräcklig överblick över din hälsostatus och vad LifeComp anser att du bör ta itu med.
 
När din nulägesstatus är presenterad, får du genom din personliga sida MyLifeComp: dels löpande stöd för beslut och motivation, dels ett anpassat utbud av tjänster och produkter, för att förbättra din hälsa.
 
LifeComp samarbetar med olika utvalda aktörer inom främst friskvård men också vanlig hälsovård och evidensbaserad hälsovård utifrån funktionsmedicin. Från specialistläkare och program för stresshantering online, till kostrådgivning, personliga tränare, yoga, ögon-/munhälsa, kosttillskott, utbildningar i mindfulness med mera.

Om något allvarligt skulle framkomma i analysen kontaktar alltid våra läkare dig personligen.
(Observera att LifeComp är en del av din individuella friskvård. LifeComp gör därmed inte några rent medicinska bedömningar och diagnoser rörande sjudom och dess behandlng inom ramen för hälso- och sjukvård, samt att LifeComps produkter inte på något sätt ska ersätta råd från läkare och andra vårdgivare.)

Våra Analyspaket >>
 

Så här gör du!   (det är enkelt)

1.  Efter att du beställt ditt analyspaket loggar du som användare in på din egen sida - MyLifeComp - med hjälp av BankID. I MyLifeComp finns allt som har med din personliga hälsoprofil samlat - såsom analysresultat, anvisningar för ej ännu utförda tester, individanpassade resurser för din hälsoförbättring med mera.

Första gången du kommer in i MyLifeComp kommer du att mötas av mer information om hur du går tillväga för att:

2.  Göra de onlinebaserade testerna i form av Djupenkät och Funktionstester (vilket tar ca 30-60 minuter, du kan välja att fylla i vid flera tillfällen).


3. Om din tjänst innehåller blodprover får du information om hur du gör blodprovet hos någon av våra provtagningspartners via drop-in eller tidsbokning, se provtagningsställen. (Observera att du måste göra ditt blodprov inom 3 månader från köpet.) Om du har Hälsoanalys Digital gör du inte detta blodprovssteg - dock kan du uppgradera din analys i efterskott - efter att du har fått dina resultat.

4. Inom ca 10 arbetsdagar (din rapport genomgår också i regel en manuell kvalitetssäkring från läkare) får du resultatet av båda analyserna tillsammans med LifeComps förslag på livsstilsförbättring anpassat till dina svar och blodprovsresultat. Resultatet presenteras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt, men med möjlighet att fördjupa sig i resultaten. Vi arbetar med vår Livskompass som bas, där du får en översikt av din nuvarande hälsostatus utifrån fyra områden:

  • Psykisk hälsa
  • Fysisk hälsa
  • Levnadsvanor
  • Miljö
I MyLifeComp kommer du även att få:
  • testsvar baserade på din data från olika externa etablerade specialtest runt om i världen, t ex SCORE för prevention av hjärt-/kärlsjukdom via The European Society of Cardiology
  • förslag på åtgärder som du bör prioritera utifrån din hälsostatus
  • anpassade erbjudanden från olika samarbetspartners till LifeComp som kan hjälpa dig förbättra din hälsa 
  • samt över tid tillgång till olika motiverande verktyg för att lyckas med en faktiskt förändring till det bättre

OBS! Om något allvarligt skulle framkomma i analysen kontaktar alltid våra läkare dig personligen.

 


 

             92  av 100 användare:           Anser att de fått värdefull information.
75  av 100 användare:           Har redan förändrat sin livsstil som resultat.
  92  av 100 användare:           Rekommenderar LifeComps hälsoanalyser.