Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Om LifeComp

50 % bättre hälsa, genom personlig algoritmbaserad hälsoanalys till alla

For LifeComp's international licensee customers - please visit: www.lifecomp.com

LifeComp är ett healthtechbolag som gör att - privatpersoner såväl som företag - med hjälp av ny teknik och metodik, enkelt kan hålla koll på och förbättra hälsan.
 
LifeComp hjälper till att upptäcka hälsoproblem i tid och ger sedan stöd mot ett friskare och bättre liv – att helt enkelt vara frisk istället för att hantera problemen när man redan blivit sjuk.

Med hjälp av modern teknik och metodik är visionen att användarna överlag skall uppnå och bibehålla minst 50 % förbättring av sin hälsa – med motsvarande kostnadsbesparingar för arbetsgivare och samhälle.

 

        LifeComp är såvitt vi vet
        den globalt mest avancerade och heltäckande
        algoritmbaserade hälsoanalysen.


 

LifeComp Sweden AB är ett svensk bolag med säte i Stockholm. Org.nr. 559149-8216
Vi växer kraftigt och söker fler systemutvecklare - kontakta oss för mer info.

 

Sveriges frisörer valde LifeComp
Sveriges frisörer valde LifeComp

Betydande värde för individ, företag och samhälle

Förutom det självklara värdet i livskvalitet för alla privatpersoner, finns ett betydande värde för företag och inte minst samhället i sig att folk är friska. Här finns enorma pengar att spara. Sjukfrånvaron har i Sverige ökat med över 70 procent sedan 2010 och kostnaderna uppskattas till 60 miljarder per år. Till detta kommer den sk sjuknärvaron, som beräknas kosta ännu mer.

Därför är en stor del av LifeComps kunder företag, då de tjänar in investeringen i sin personal mer eller mindre direkt. Beräkningar baserade på statistik indikerar att ett företag med 25 anställda förhållandevis enkelt kan tjäna minst 750 000 kronor i ren nettovinst – årligen.


 


 

             91  av 100 användare:           Anser att de fått värdefull information.
77  av 100 användare:           Har redan förändrat sin livsstil som resultat.
  89  av 100 användare:           Rekommenderar LifeComps hälsoanalyser.