Screenshot 2018-04-15 23.02.06
Om LifeComp

50 % friskare, med personlig algoritmbaserad hälsoanalys till alla

For LifeComp's international licensee customers
- please visit: www.lifecomp.com


LifeComp är ett healthtechbolag som hjälper dig att upptäcka hälsoproblem i tid och ger sedan stöd mot ett friskare och bättre liv – att helt enkelt vara frisk istället för att hantera problemen när man redan blivit sjuk. LifeComp har såvitt vi vet den globalt mest avancerade och heltäckande algoritmbaserade plattformen för hälsoanalys.

   Visionen är att bidra till en värld som är 50% friskare
  - vilket också stödjer FN's globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

LifeComp Sweden AB är ett svensk bolag med säte i Stockholm. Org.nr. 559149-8216
Vi växer kraftigt och söker fler systemutvecklare - kontakta oss för mer info.

 


 

             92  av 100 användare:           Anser att de fått värdefull information.
75  av 100 användare:           Har redan förändrat sin livsstil som resultat.
  92  av 100 användare:           Rekommenderar LifeComps hälsoanalyser.