LifeComp_logo22_-horisontell
Hälsoanalys för Frisörer

Specialerbjudande för dig som Frisörföretagare

LifeComps hälsoanalys gör att man, med hjälp av ny teknik och metodik, enkelt kan hålla koll på och förbättra hälsan.
 
Nu har du som Frisörföretagare tillgång till marknadens bästa moderna hälsoanalys anpassad just för frisörer. Denna hälsoanalys har avtalats fram i samarbete mellan Frisörföretagarna och Handels. Syftet är att ge Frisörerna ett friskare, bättre och längre liv - på jobbet såväl som på fritiden. Efter en noggrann upphandling föll valet på LifeComps moderna hälsoanalys.

Om du är frisörföretagare och vill få friskare och lyckligare medarbetare - beställ Hälsoanalysen till dina medarbetare (och/eller dig själv) nedan. Det kommer att löna sig.

Detta är också något du som arbetsgivare kan använda för att uppfylla krav på Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen.

(Om du bara vill veta mer till att börja med, hoppar du över att fylla i beställningsrutan)

Fyll bara i dina uppgifter nedan och skickar in, så sköter LifeComp resten.


     

    Nordens bästa hälsoanalys för Frisörer


Ett samarbete mellan
Frisörföretagarna och Handels
 • Hälsoanalys
  - Avancerad Enkätanalys (200 frågor)
  - Blodanalys
     (40 blodvärden)
  - Lunganalys (Spirometri,
     utförs ej under Covid-19)

  - Analysrapport (50 sidor)
          1 890 kr 
          (specialpris via detta avtal)
 • Individanpassade tränings- och kostprogram online. 
  Värde: 499 kr
 • 20 % rabatt på hälsoanalys (listpris) för upp till två familjemedlemmar. 
          Värde: Minst 500 kr
 • 10% rabatt på de tjänster som erbjuds av LifeComps samarbetspartners (stressprogram mm)

Ja tack, jag vill beställa hälsoanalys

 • Ja tack, vi vill beställa nedan antal Hälsoanalyser enligt Frisörföretagarnas och Handels avtal. Obs! Bindande order.
Hälsoanalys - Frisör

Hälsoanalys Frisör är ett unikt paket framtaget just för frisörer. Det ger en betydligt bredare och djupare analys av din hälsa än den som i allmänhet förekommer för ett normalt besök i sjukvården för en patient som inte har någon specifik sjukdom. Analysen täcker in större delen av kroppen och dess funktioner och inkluderar även en Spirometriundersökning för lunghälsa.

Analysen är en avancerad systematisk digitaliserad analys baserad på algoritmer - under översyn av läkare.
 • Enkätanalys 
  Över 200 enkätfrågor inom 4 områden:
  - Fysisk hälsa
  - Psykisk hälsa
  - Levnadsvanor
  - Miljö
 • Blodanalys 
  40 st blodvärden, där vi analyserar:
  - Blodets innehåll
  - Inflammation
  - Diabetes
  - Sköldkörtlar
  - Njurar
  - Lever
  - Risk för hjärt & kärlsjukdomar
  - Blodtryck
 • Lunganalys
  Din lungfunktion testas genom att du blåser i en sk spirometer som indikerar problem såsom:
  - KOL
  - Astma
 • 'Analysrapport (50 sidor) med anpassad handlingsplan.
  Resultatet av din hälsoanalys redovisas i form av en Analysrapport på ca 50 sidor. Där får du på ett tydligt och enkelt sätt en sammanställning av din hälsostatus och prioriterade rekommendationer utifrån din situation. I rapporten finns också omfattande analysunderlag för vidare hälsoförbättring - på egen hand eller via våra Hälsopartners.