LifeComp_logo22_-horisontell
Enkätanalysen

Komplett systematisk digitaliserad läkarstödd analys

Alla paket börjar med ett frågeformulär (första halvan av din kompletta hälsoanalys) på cirka 200 frågor som delas upp i fyra delar;

Fysisk hälsa
Den största delen av enkäten behandlar din fysiska hälsa. Här kommer frågor som de flesta förknippar med hälsotillståndet: om du har några sjukdomsbesvär; funktionsförmåga etc.

Psykisk hälsa 
Den näst största delen av enkäten behandlar psykisk hälsa. Här är ett centralt område stress. Den psykiska hälsan har ofta en stor dold påverkan på livskvalitet såväl som sjuknärvaron. Psykisk ohälsa såsom stress och sömnbrist sänker produktiviteten - på jobbet och på fritiden - med över 20 % sammantaget. 

Levnadsvanor
Levnadsvanor är ett viktigt analysområde. Speciellt för de som upplever fysisk och/eller psykisk ohälsa, kan man hitta orsaker - och förbättringspotential - i levnadsvanorna.

Miljö 
Precis som Levnadsvanor har din omgivande miljö - fysisk såväl som mänsklig - en stor påverkan på din hälsa.Enkäten tar ca 30-60 minuter att genomföra. Du kan fylla i hela vid ett tillfälle eller logga ut och dela upp det på flera tillfällen. Svaren sparas automatiskt så du kan fortsätta från där du slutade. 

Dessa frågor/svar hjälper våra läkarstödda analysalgoritmer att få en bild av din hälsa och form. Svaren kopplas sedan ihop med dina blodvärden för att få en helhetsbild av din nuvarande hälsa.

Frågeformuläret bygger på en vidareutvecklad version av den Nationella folkhälsoenkäten. Det är en undersökning av svenska folkets hälsa som årligen genomförts av Folkhälsomyndighetens på ett urval av 20 000 personer sedan 2006. Detta gör också att du kan jämföra dina personliga värden med snittvärden för den svenska befolkningen. Vi har sedan utvecklat detta underlag med bland annat etablerade vetenskapliga deltester för exempelvis stress och andra hälsomått.

Enkäten analyseras och resultaten visas sedan för dig på ett överskådligt sätt utifrån de fyra områdena ovan, tillsammans med möjlighet till jämförelser på frågenivå med den svenska befolkningen.

Om du vill beställa Analyspaket - till paketpris - gör du det här >>