LifeComp_logo22_-horisontellS-Triglecyrider – Ett av flera prover som kontrollerar halten blodfetter

Hyperlipidemi, eller det vi till vardags kallar för höga blodfetter, upptäcks sällan utan blodprovtagning och det är vanligt att du inte får någon förvarning förrän de höga blodfetterna faktiskt skapar problem. Du kan alltså inte själv känna att du har höga halter av blodfetter, utan det upptäcks endast vid provtagning vid t.ex. en hälsokontroll.

Om du har förhöjda värden av både kolesterol och triglyceridnivåer i kombination med lågt HDL, är det associerat med en ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Patienter med hjärtkärlsjukdomar har mer ofta höga halter av blodfetter. Ökade halter av både kolesterol och triglycerider kan orsakas av ett flertal olika tillstånd, som t.ex. vid diabetes, övervikt, låg produktion av sköldkörtelhormon, allvarlig leversjukdom och njursvikt. 

LifeComp vill i tidigt skede, upptäcka faran med höga blodfetter, så att vi kan i god tid hjälpa dig att sänka värdena och därmed minska risken med att du kanske drabbas av hjärtinfarkt, eller annan hjärtkärlsjukdom.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA