LifeComp_logo22_-horisontellS-Urea – (Urinämne / karbamid) vid försämrad njurfunktion ansamlas urea i blodet. 

Urea eller Urinämne utgör den huvudsakliga slutprodukten för kvävedelen av proteinerna vid dessas nedbrytning hos däggdjur och vissa andra högre organismer. Urinämne bildas i levern i urinämnescykeln och utsöndras med urinen, där det utgör den dominerande organiska substansen. Urinämne är en av de substanser vilkas halter i blodet stiger vid uremi, det tillstånd som uppstår vid otillfredsställande njurfunktion (njursvikt).

Läs mer på Synlab Medilab


TILLBAKA