LifeComp_logo22_-horisontellS-Urat – Ett mått på halten urinsyra i blodet

Urinsyra (urat) är slutprodukten i människans omsättning. Koncentrationen av urinsyran i blodet används vid utredning av njursten samt för att bedöma om medicinsk behandling skall sättas in hos patienter med högt serumurat (risk för Gikt). Urinsyra i serumnivå- test är ett blodprov som mäter urinsyran i patientens blod serum. Kroppen skapar urinsyra när den bryter ned puriner från livsmedel såsom lever, fisk eller bönor eller från drycker som vin eller öl. Njurarna tar bort det mesta urinsyrat från blodet och utsöndrar det ut ur kroppen via urinen. Förhöjda värden av Urat i blodet kan leda till Gikt.

Gikt är en sjukdom som uppkommer i samband med en störning i organismens urinsyremetabolism. Om njurarna misslyckas med att filtrera bort urinsyra i blodet kommer överskottet tillsammans med dess salter in i kärlsystemet och skapar avlagringar i hud, broskvävnad och leder. Detta leder till gikt och njursten. 

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA