LifeComp_logo22_-horisontellS-Testosteron – ett hormon i mannens hela liv

Testosteron är ett nyckelhormon genom hela mannens liv. Testosteron bildas i testiklarna när de träffas av hormonsignaler. Dessa signaler varierar i styrka under olika faser i livet med olika hög testosteronproduktion som följd. Under fostertiden är det framförallt under de tre första månaderna som testiklarna bildar testosteron och frånsett en kort tid strax efter födseln sker ingen stimulering av testiklarna förrän i puberteten. 

Puberteten illustrerar tydligt de effekter testosteron har. Musklerna växer till (tydliggörs exempelvis av att axelkonturen blir bredare och att armmusklerna utvecklas) och mängden underhudsfett minskar. Längdtillväxten skjuter fart under en period till följd av ökade testosteron- och tillväxthormonnivåer. Huden påverkas och skäggväxten tar fart liksom annan behåring på kroppen. Samtidigt minskar hårväxten på huvudet, oftast med uttunning av hårväxten i tinningregionen (vikar utan hårväxt). De manliga könsorganen växer till och produktionen av sperma startar. Sexualiteten med könsdrift, sexuell lust och förmåga vaknar. 

Efter puberteten behövs testosteron för att underhålla de testosteronberoende funktionerna under mannens fortsatta liv. Testiklarna fortsätter normalt att producera både testosteron och spermier genom hela livet och i motsats till situationen hos kvinnor har män inget förutbestämt klimakterium, d v s period när könskörtlarna upphör att bilda könsceller och könshormon. 

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA