LifeComp_logo22_-horisontellS-Lipoprotein (a) – ett mått på ärftlig risk för hjärtkärlsjukdom

Lipoproteiner är komplex mellan protein och någon typ av vattenmolekyl, till exempel kolesterol, fosfol och triglycerider. Molekylerna har extrem låg löslighet i vatten och därför omsluter proteinet molekylerna och gör att komplexet kan lösa sig i vattenbaserade vätskor såsom blod och i lymfkärl. Lipoproteiner brukar därför även kallas "proteinbaserade resväskor".
 
Lipoproteiner är bland annat ansvariga för transport av triglycerider i blodet, samt reducerar ytspänningen i hålrum för syreupptagning i blodet. För att skilja mellan olika lipoproteiner används ultracentrifugering. HDL är det lipoprotein som har högst densitet, sedan LDL, IDL, VLDL .
 
Lipoprotein (a) eller förkortat Lp (a) är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och hjärninfarkt (ischemisk stroke). Nivån av Lipoprotein (a) är huvudsakligen ärftligt bestämd och varierar kraftigt mellan individer. Bestämning av Lp (a) kan vara av värde vid hög risk för hjärtkärlsjukdom eller tidig etablerad sådan, särskilt hos individer med ärftlig belastning.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA