LifeComp_logo22_-horisontellS-Kreatinin – Visar hur dina njurar fungerar

Halten kreatinin i blodet ger läkaren en uppfattning om hur dina njurar fungerar.  Kreatinin bildas när kroppen bryter ner kreatinfosfat. Det är musklernas energireserv. Hur mycket kreatinin som bildas i kroppen beror på hur stor muskelmassa du har. Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan det göra att kreatininvärdet tillfälligt ökar. Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna. Liksom många andra ämnen filtreras kreatinin ut i urinen. Det har gjort att kreatininvärdet i blodet har använts som en markör för njurarnas funktion. Det finns idag också andra blodprover som kan användas för att bedöma njurfunktionen.

Pt-eGFR Ett mått på njurarnas förmåga att rena/filtrera blodet
GFR är ett mått på njurfunktion och avser volymen blodplasma som över tid renas/filtreras fullständigt genom njurens kapillärnätverk. Kapillärnätverket utför den primära och omfattande filtreringen av blodet i njurarna. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek (och därmed olika njurstorlek) brukar värdet normeras till kroppsytan, det kallas då Relativ GFR.

Läs mer på Synlab Medilab


TILLBAKA