LifeComp_logo22_-horisontellS-HDL - Det goda kolesterolet

I blodet är fett alltid bundet till proteiner. För att kroppen ska kunna transportera fett genom det vattenlösliga blodet så packas fettet in i lipoproteiner som tarmen producerar. Kolesterol transporteras sedan runt i blodet som små blodfettkulor. Dessa är inte lösliga. Det finns två typer av dessa kulor som uppfattats som centrala:

- det onda LDL-kolesterolet. LDL-kolesterolet är livsnödvändigt, men det blir farligt när det bildas i överskott vilket gäller för de flesta människor i vårt moderna samhälle varför man bör eftersträva att ha så låga LDL-kolesterolvärden som möjligt. Övervikt, rökning och dålig kost höjer det onda LDL-kolesterolet. Fysisk träning sänker det onda LDL-kolesterolet.

- det goda HDL-kolesterolet. Nyare forskning har visat att det höga HDL-kolesterolet är den viktigaste faktorn, varför det är bra att ha så höga HDL-kolesterolvärden som möjligt.

En faktor som numer anses allt viktigare och som man brukar ta hänsyn till är balansen (kvoten) av kolesterol: Totalkolesterolet/HDL, dvs. (LHL + HDL)/HDL.

​I samband med hjärt- och kärlsjukdomar brukar man tala om det metabola syndromet, vilket kännetecknas av högt blodtryck, insulinresistens och defekta blodfetter (dvs. för höga eller låga kolesterolvärden). LifeComp mäter därför både kolesterol, LDL och HDL samt även LDL-/HDL-kolesterol kvot (totalkolesterolet/HDL) i syfte att i god tid upptäcka värden som ökar risken att på sikt få problem med hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA