LifeComp_logo22_-horisontellS-GT – Ett mått av hur lever och gallvägar mår.

P/S-GT, Gamma-Glutamyltransferas anses vara bundet till cellmembranen på vissa körtelceller. Vid vävnadsskada ökar enzymhalten i respektive sekret (galla, urin). GT i serum (S) blir förhöjd dock huvudsakligen ifrån levern och speglar tryck mot membraner såsom vid fetter som ansamlas i leverceller, vid flödet av galla ut till tarmen från gallblåsan och även vid blodförtätningar.

Hos diabetiker och överviktiga kan GT-stegring relateras till graden av leversteatos (fetter i leverceller). Höjda värden kan ses vid intag av alkohol, medicin mot epilepsi, sömnproblem, ångest och smärta. GT ökar med åldern upp till 50 år.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA