LifeComp_logo22_-horisontellS-Fosfat

I naturen finns fosfor normalt inte i fri form men grundämnet ingår i ca 200 olika mineraler och är nödvändigt för både växter och djur. Av de ca 15 mineraler som vi har i kroppen har vi mest av kalcium och därefter fosfor. Fosfor ingår i varje cell i vår kropp och spelar en central roll för många av kroppens mest grundläggande funktioner. 

Fosfor är liksom kol, syre, väte och kväve ett nödvändigt grundämne för alla levande organismer. I kroppen förekommer det som fosfat vilket är en förening mellan syre och fosfor.
 
De viktigaste biologiska funktionerna för fosfat kan sägas vara:
(a) att förmedla energilagring genom mer eller mindre energirika fosfatföreningar,
(b) att lagra och förmedla ärftlig biologisk information,
(c) att vara komponent i biologiska buffertsystem.

Läs mer på Synlab Medilab


TILLBAKA