LifeComp_logo22_-horisontellS-Folat

Folat är en viktig faktor för att de röda blodkropparna ska bildas och är en förutsättning för en normal celldelning. Folat behövs för nervsystemets utveckling vilket är en orsak till att gravida kvinnor bör ta kosttillskott som innehåller ämnet folsyra.

Brist på folat förekommer inte sällan samtidigt med vitamin B12-brist som ett resultat av bristfällig kost eller underliggande tarmsjukdom. Folatbrist kan liksom vitamin B12-brist öka risken för hjärt-kärlsjukdomar bland annat av skälet att båda behövs för bildningen av kroppens viktigaste antioxidant - glutathion.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA