LifeComp_logo22_-horisontellINFLAMMATION

B-SR och S-CRP
– Mäter infektion/inflammation i blodet.

Ett SR-prov (sänka), eller sänkningsreaktionen, är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Testet mäter hur snabbt de röda blodkropparna sjunker när blodet får stå i ett rör med ett tillsatt anti koagulerande vätska. Den plasmapelare som då uppstår mäts i millimeter efter en timmes sedimentation och utgör sänkningsvärdet. Under 20 mm kan i allmänhet anses vara ett normalt värde.
En akut inflammation syns inte nämnvärt på sänkningsreaktionen, eftersom omsättningen av plasmaproteiner tar ett par dagar. Om akut inflammation misstänks, utgör CRP en bättre markör.

Ett CRP-prov (snabbsänka) är ett blodprov som mäter halten av så kallat C-reaktivt protein (CRP). Värdet stiger vid inflammation och kan mätas i blodplasma (P-CRP) eller serum (S-CRP).

Ett förhöjt CRP värde, över tid, har visat sig korrelera med risk för hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliskt syndrom () och cancer. Detta kopplas till det välkända sambandet mellan dessa sjukdomar och låggradig inflammation.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA