LifeComp_logo22_-horisontellS-Bilirubin – en nedbrytningsprodukt från blodets hemoglobin.

Bilirubin är en gulfärgad produkt från nedbrytningen av hem, en del av blodfärgämnet hemoglobin. Bilirubin bildas bl.a. vid sönderfall av de röda blodkropparna, vilket normalt sker i s.k. makrofager i bl.a. lever, mjälte och benmärg. Det transporteras sedan bundet till ett blodprotein, albumin, i blodet till levern, där det görs vattenlösligt genom koppling till glukuronsyra för att utsöndras via gallvägarna till tarmen. Ökad halt av bilirubin i blod och vävnader benämns gulsot, ikterus. Bestämning av bilirubinhalten i blodet är ett viktigt prov då man misstänker sjukdom i lever och gallvägar eller ökat blodkroppssönderfall, hemolys.

Vid nedsatt funktion i levern kan bilirubinvärdet i blodet stiga.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA