LifeComp_logo22_-horisontell


S-ASAT – Ett av flera mått som visar tillståndet för din lever

ASAT ”Aspartataminotransferas” är ett enzym som förekommer framför allt i lever, hjärta och skelettmuskler. Vid cellskada i dessa organ stiger halten av ASAT i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.

Vid mätningen av mängden ASAT används antingen blodserum (S-ASAT) eller blodplasma
(P-ASAT). ASAT är ett av de blodprov som tas vid misstanke om en leversjukdom. Tillsammans med andra prov, t.ex. ALAT, GT och ALP, ger det en bild av hur levern mår.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA