LifeComp_logo22_-horisontellS-ApoB/ApoA1-kvot – Hälsokontroll för hjärt- kärlsjukdom! 

Ny forskning visar att genom att mäta kvoten mellan apolipoproteiner ges ett säkrare resultat än för andra analyser, för att utvärdera risk för hjärt- och kärlsjukdom. Dessa möjliggör en förenklad beslutsstrategi och identifierar de personer som skulle ha klassificerats som med antingen ökad risk eller med liten risk för hjärt- och kärlsjukdom.Apolipoproteiner är en benämning på proteiner som ingår i blodplasmans lipoproteiner. De finns av många slag och delas upp i huvudgrupperna A, B, C och E (förkortas apoA, apoB, apoC respektive apoE). Apolipoproteinerna är av betydelse för transporten av lipoproteiner över cellmembranet i samband med utsöndring från eller upptag i celler. Vidare styr de aktiviteten i de enzymer som verkar på fetterna i lipoproteinpartiklarna. Vid analys av blodfetter kan bestämning av kolesterol och dess fraktioner ibland ersättas av immunkemisk mätning av kvoten apoB/apoA1, som motsvarar kvoten totalkolesterol/HDL-kolesterol. ApoE förekommer i fyra genetiska varianter. Av dessa är apoE4 förknippad med ökad risk för Alzheimers sjukdom, särskilt hos personer som har genen i två exemplar (homozygoter).

ApoB/ApoA1-kvot räknas ut efter analys av ApoB och ApoA1. Apolipoproteiner kan ha värde för riskbedömningen i fall när konventionell lipidprofil med totalkolesterol, LDL-kolersterol, HDL-kolesterol och triglycerider inte ger tillräckligt klart beslutsunderlag.
Förhöjd ApoB/ApoA1-kvot (kvinnor ≥ 0,6; män ≥ 0,7) indikerar förhöjd risk för arterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Önskvärd nivå ApoB/ApoA1-kvot: Kvinnor < 0,6; män < 0,7.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA