LifeComp_logo22_-horisontellS-ALAT – Ett mått av flera i hur din lever mår

S-ALAT ”Alaninaminotransferas” är ett enzym som framför allt förekommer i levercellerna. En viss mängd finns också i t.ex. hjärta, skelettmuskler, lungor och njurar. Vid cellskada ökar enzymernas aktivitet i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.
Vid mätning används antingen alaninaminotransferas i blodets serum (S-ALAT) eller i blodplasman (P-ALAT). S-ALAT mäts bla vid misstanke om en leversjukdom. Virushepatiter och leverskador som är förorsakade av läkemedel ger höga värden, likväl som blodförgiftning, muskelsjukdomar, lungprop samt hjärt- och lungsvikt. S-ALAT stiger även när de små gallgångarna inne i levern är angripna, och andra sjukdomar som förorsakar ett förhöjt galltryck i levern. Provet används dessutom vid uppföljning av hur din lever mår.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA