LifeComp_logo22_-horisontellS-25OH Vitamin D 

Förutom Vitamin-D berikade livsmedel som t.ex. mjölk, innehåller viss föda naturligt Vitamin-D som t.ex. fisk och svamp.
 
I strikt mening är egentligen inte Vitamin-D ett vitamin utan snarare ett hormon eftersom kroppen kan tillverka det i huden vid solbelysning. Huden kan dock bara göra en viss typ av Vitamin-D som är inaktivt och både levern och njurarna behöver göra insatser för att färdigställa den aktiva formen av Vitamin-D.
 
Den ursprungliga kunskapen kring Vitamin-D cirklade kring dess betydelse för att bygga ett hårt skelett med hjälp av kalcium. Brist på Vitamin-D associeras därför främst till skelettsjukdomar som ”engelska sjukan” (rakitis) hos barn och mjukt defekt ben hos vuxna (osteomalaci). Senare års forskning har emellertid visat att inte bara njurarna utan även en hel del andra celler i kroppen har förmåga att liksom njurarna färdigställa Vitamin-D till aktiv form. ”Vitaminet” kan därför med hjälp av olika celler både produceras och framför allt verka lokalt där det tillverkats runt om i kroppen varför det är svårt att genom blodprovsmätningar få grepp om alla funktioner det är inblandat i. Bilden som växer fram är att Vitamin-D förmodligen har många viktiga funktioner som innefattar bland annat immunförsvaret och metabolismen.
 
Hjärtkärlsjukdomar, diabetes, cancer och försvagat infektionsförsvar är några tillstånd där man har börjat nysta upp orsakssamband och eventuella kopplingar till sviktande D-vitaminfunktion.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA