LifeComp_logo22_-horisontellS-Östradiol (östrogen)

Liksom de övriga könshormonerna är kolesterol den ursprungsmolekyl som östradiol tillverkas från, via en lång kedja av reaktioner med androsteron (steroidhormon) som en viktig intermediär, dvs där två generna är lika starka, fenomenet kallas också semidominans. Androsteron kan omvandlas till testosteron som i sin tur kan aromatiseras till östradiol, eller direkt aromatiseras till östron som i sin tur kan omvandlas till östradiol.

Under en kvinnas fertila år, tillverkas största delen av hennes östradiol av äggstockarnas granulosaceller genom aromatisering av det testosteron som thecacellerna (sk gulkropp) producerar, eller genom omvandling av östron till östradiol. Mindre mängder östradiol produceras också av binjurebarken. Även männens testiklar producerar en viss mängd östradiol. Ytterligare en källa till östradiol hos bägge könen är omvandling av testosteron till östradiol ute i kroppens vävnader. Särskilt fettceller är aktiva i denna omvandling, vilket de fortsätter med även efter klimakteriet.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA