LifeComp_logo22_-horisontellP-Homocystein – Kontroll av B-vitaminer 

Mängden homocystein mäts i blodet. Det finns många orsaker till att homocysteinvärdet kan vara högt, och ibland finns det inte någon förklaring. Några kända orsaker är brist på vitamin B12, vitamin B9 och troligen även vitamin B6, då stiger homocysteinvärdet.
Orsaken till B-vitaminbrist kan bero på att man inte äter tillräckligt med B-vitamin eller att man har olika fel i mag-tarmkanalen.

Man kan också få högt homocysteinvärde av en del mediciner, bland annat antibiotika och magmedicinerna Lanzo eller Losec.

En nedsatt njurfunktion är kanske den vanligaste orsaken till förhöjt homocysteinvärde. Vi får alla en nedsatt njurfunktion med åren. I de allra flesta fall har detta ingen praktisk betydelse. Det inte är känt på vilket sätt högt homocysteinvärde och hjärt-kärlsjukdom hänger ihop.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA