LifeComp_logo22_-horisontellDIABETES/METABOLSTÖRNING

B-HbA1c – Mäter Blodsockret över tid.

Glukoskontrollen, det vill säga långtidsblodsockret, avspeglas genom glykolyserat hemoglobin. Blodprovet ger information om den genomsnittliga blodsockernivån för de senaste 6–8 veckor, särskilt 3–4 veckor, före testet. Ju högre blodsockervärdet har varit desto högre är den genomsnittliga blodsockernivån. Blodprovet visar därmed hur mycket glukos (blodsocker) som har fastnat på hemoglobinet (den röda färgen) i de röda blodkropparna veckorna före testet. De röda blodkropparna bildas i benmärgen. De transporterar syre och koldioxid i blodbanan och finns kvar där i ungefär 120 dagar. 

Det varierar en aning från individ till individ hur mycket socker som fastnar på de röda blodkropparna, hur många röda blodkroppar det finns och hur länge de lever. Följaktligen pekar testet snarare på förändringar hos individen. Det är således ett medelvärde och säger ingenting om hur mycket blodsockret varierar till exempel under en dag. Vid utvärdering av diabetesbehandlingen tillämpas därför analys av blodprovet i kombination med egenkontrollerna av blodsockret. Detta blodprov testas vanligen med 3–6 månaders intervaller.  Är medelvärdet högt, kan vi med kost och rådgivning få ned medelvärdet och därmed minska risken att få Typ 2-diabetes (tidigare känd som icke insulinberoende diabetes eller vuxen/åldersdiabetes).

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA