LifeComp_logo22_-horisontellDIABETES/METABOLSTÖRNING

P-Glukos – Mäter blodsockret i kroppen

Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt och görs framför allt för att undersöka om du har diabetes. Glukosprovet är ett grundläggande blodprov och tas ofta vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller.

Provet tas oftast med ett stick i fingret men kan också tas i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl/ven (venöst prov).

För att kroppen ska fungera behövs bränsle – energi. Energin transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. För högt blodsocker kan leda till Typ 2-diabetes.
Det finns flera typer av diabetes, här nämner vi de två vanligaste typerna av diabetes:

* Typ 1-diabetes är när kroppen inte producerar tillräckligt med insulin. Denna diabetesform drabbar oftast barn och yngre vuxna, men kan förekomma i alla åldrar. Vanligast är att man insjuknar i tidiga tonåren. Omkring 10% av all diabetes är typ 1-diabetes. 

* Typ 2-diabetes, orsakas av att kroppen blir mindre känslig för insulin. Då kan insulinet inte verka med full kraft. Det kallas för insulinresistens. De klassiska symptomen är ökad törst, hunger och ökad urinproduktion. Omkring 90% av all diabetes är typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes behandlas till en början med ökad fysisk aktivitet, träning och ändrad diet.  Om blodglukosnivåerna inte sänks tillräckligt via dessa åtgärder kan läkemedel komma att krävas.

Med regelbundna kontroller av blodsockret i kroppen kan vi undvika/förebygga risken att få Typ 2-diabetes (tidigare känd som icke insulinberoende diabetes eller vuxen/åldersdiabetes).

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA