LifeComp_logo22_-horisontellB-SR – Mäter infektion/inflammation.

Ett SR-prov (sänka), eller sänkningsreaktionen, är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Testet mäter hur snabbt de röda blodkropparna sjunker när blodet får stå i ett rör med några droppar av ett ämne som gör att blodet inte koagulerar. Den plasmapelare som då bildas efter en timmes sedimentation mäts i millimeter och utgör sänkningsvärdet. Under 20 mm kan i allmänhet anses vara ett normalt värde.

En akut inflammation syns inte nämnvärt på sänkningsreaktionen, eftersom omsättningen av plasmaproteiner tar ett par dagar. Om akut inflammation misstänks, utgör CRP en bättre markör.

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA