LifeComp_logo22_-horisontellB-Celler, differentialräkning av leukocyter (vita blodkroppar)

Om det totala antalet vita blodkroppar är förhöjt eller sänkt, bör komplettering ske med s.k. differentialräkning, för att utröna i vilket/vilka cellsystem en rubbning kan föreligga. Detsamma kan gälla vid normalt antal vita blodkroppar, om klinisk misstanke föreligger om ett förändrat antal av något särskilt cellslag.

* Basofila granulocyter - Är en typ av vita blodkroppar, Leukocyter
* Eosinofilagranulocyter - Är en typ av vita blodkroppar, Leukocyter 
* Lymfocyter - Är en typ av vita blodkroppar, Leukocyter
* Monocyter - Är en typ av vita blodkroppar, Leukocyter
* Neutrofila granulocyter - Är en typ av vita blodkroppar, Leukocyter 

Läs mer på Synlab Medilab

TILLBAKA