LifeComp_logo22_-horisontellBLODBRIST/ANEMI PROVER

S-Blodstatus
är ett vanligt förekommande blodtest som rutinmässigt används för att få en övergripande status av olika celler i blodet. Blodstatus är inte ett enskilt test, utan en testpanel som normalt inbegriper följande prover:

* Hemoglobin (Hb) – Mängden hemoglobin i blodet, kallas också även blodvärde
* Hemoglobinmassa (MCH) – Den genomsnittlig mängden hemoglobin i en röd blodkropp
* Hemoglobinmassakoncentration (MCHC) – Hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna
* Erytrocyter (EPK) - eller röda blodkroppar. I dessa blodkroppar finns hemoglobin vilket ger blodet dess röda färg och är kroppens viktigaste syretransportör.
* Erytrocytvolymfraktion (hemotokrit EVF) – De röda blodkropparnas andel i blodet
* Leukocyter (LPK) – eller vita blodkroppar, är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.
* Medelcellvolym (MCV) – Den genomsnittliga storleken på en röd blodkropp
* Trombocyter (TPK) – mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i blodet. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna.

Syftet är att se om det finns förändringar i blodkropparna, tex för att se om det finns infektioner eller blodbrist - vilket kan visa sig i allmän trötthet. 

Läs mer på Synlab Medialab

TILLBAKA