LifeComp_logo22_-horisontell
Blodanalys

Komplett systematisk digitaliserad läkarstödd analys

Här kan du se vilka blodanalyser som ingår i våra paket

- Standard-paketets blodanalyser är markerade med orange
- Premium-paketets blodanalyser är markerade med orange + grön 
- Platinum-paketets blodanalyser är markerade med orange + grön + blå

(Premium- och Platinum-paketen innehåller även Urinanalys)

Klicka på respektive blodprov nedan för korta förklaringar om blodanalyserna

Allmänt
Blodtryck

Blodbristprover/Anemi 

B-Blodstatus  (8 st delprover)
S-Ferritin 
S-Kobalaminer (B12) 
S-Järn
B-Celler diff (5 st delprover)
S-Folat


Inflammation 
B-SR (B-ESR)
S-CRP
P-Fibrinogen

Diabetes/Metabolism
P-Glukos
B-HbA1c
fS-Insulin

Njurfunktion 
S-Albumin 
S-Fosfat
S-Kalium  
S-Klorid
S-Kreatinin
S-Natrium 
S-Urea
S-Cystatin C

Leverfunktion
S-Bilirubin
S-ALAT
S-ALP
S-ASAT
S-GT
S-Laktatdehydrogenas

Risk för hjärt/kärlssjukdom
S-HDL Kolesterol
S-Kolesterol
S-LDL Kolesterol
S-LDL/HDL Kvot
S-Triglycerider
S-25OH Vitamin D
S-APOA1
S-APOB
S-APOB/APOA1-kvot
P-Homocystein
S-Lipoprotein (a)

Sköldkörtelrubbning    
S-TSH (tyrotropin)  
S-Fritt T3 (Trijodtyronin)
S-Fritt T4 (Tyroxin)
S-TPO Antikroppar   
 
Spottkörtel och Pankreas
S-Amylas     

Mineraler
S-Kalcium 
S-Magnesium
S-Zink

Hormoner
S-Kortisol
S-SHBG (Män)
S-Testosteron (Män)
S-Progesteron (Kvinnor)
S-Östradiol (Kvinnor)

Urinsyra och Urinanalyser
S-Urat

[ URINPROV ]-Albumin/Kreatinin kvot
[ URINPROV ]-Komponenter (6 st delprover)


Tillägg:
PSA Prostatatest (vänligen läs socialstyrelsens text kring prostatatest via PSA här >>)


<< TILLBAKA


.