Screenshot 2018-04-15 23.02.06

Personlig algoritmbaserad hälsoanalys, till alla!


I framkant både tekniskt och medicinskt, för att vara den globalt bästa hälsoanalysen. Visionen är att bidra till ett samhälle som är 50% friskare än idag.

För de allra flesta är det en självklarhet att gå till tandläkaren för en kontroll varje år. Lika självklart är det att besikta och serva bilen. Men när det gäller det kanske viktigaste av allt – hälsan – agerar man ofta först när det är för sent och man redan blivit sjuk. De flesta vill såklart vara friskare, men samtidigt är det något man "ska ta itu med sen". Ta ansvaret för dig själv och din nära nu. Den naturliga startpunkten är den bästa hälsoanalysen.


Heltäckande utbud av tjänster och produkter anpassat efter din hälsoprofil

Parallellt med nulägesstatus, beslutsstöd och motivation, får du också tillgång till ett utbud av tjänster och produkter anpassat efter din hälsoprofil. LifeComp samarbetar med ledande aktörer främst inom evidensbaserad friskvård. Men våra partners sträcker sig från specialistläkare och program för stresshantering online, till kostrådgivare, personliga tränare, yoga, ögon- / munhälsa, leverantörer av kosttillskott, utbildningar i mindfulness mm.

LifeComp är den mest  självklara valet i Norden för löpande hälsoanalys - för både privatpersoner och företag. Med hjälp av ny teknik och metodik såsom artificiell intelligens och spelbaserade motivationsmetoder (gamification), tillsammans med ett övergripande hälsoperspektiv, är visionen att användarna överlag skall uppnå  minst 50 % förbättring av hälsan.

 
Senast i raden var det Sveriges frisörer som i sin upphandling via Frisörföretagarna och Handels valde LifeComp.

Ta steget mot ett längre, friskare och lyckligare liv redan IDAG  >>


Kombinationen av en bred och systematiskt utformad enkätanalys och omfattande blodanalys visar bästa vägen till bättre hälsa för just dig.


LifeComp håller koll på din hälsa genom en kombination av en bred och systematiskt utformad djupenkät kombinerat med omfattande blodanalys mm. Resultaten analyseras med hjälp av läkarstödda algoritmer och presenteras sedan på ett tydligt grafiskt sätt som alla kan förstå.
 
När din nulägesstatus är presenterad, får du över tid genom din personliga sida (inloggning sker såklart med Bank-ID): dels löpande stöd för beslut och motivation, dels ett anpassat utbud av tjänster och produkter, för att förbättra din hälsa.
 
Beslutsstöd och motivation sker genom grafiska översikter av nuläge och hälsoutveckling, helst tillsammans med våra utvalda partners inom olika områden.  Sammantaget får du ett stöd som faktiskt förbättrar din hälsa - till glädje för dig själv, dina nära och arbetsgivare.

Vid behov kommer läkare att kontakta dig personligen samt lotsa dig vidare.


Ta steget mot ett längre, friskare och lyckligare liv redan IDAG  >>